ΙΕΡΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ

οι Χριστιανοί είμαστε πιστοί του Θεού
δεν ήμαστε οπαδοί κανενός.
οι πνευματικοί πατέρες ας είναι
και πνευματοφόροι.
κρατήστε τον λαό ειρηνικά και ενωμένο
θεολογήστε, αποφασίστε και ενημερώστε.
μιλήστε μας για τον Θεό και το Ευαγγέλιο Του.

η πίστη για να ενεργήσει, θέλει να συνοδεύεται από την αγάπη.
δεν κατηγορούμε ποτέ τον Άνθρωπο, την αμαρτία κατηγορούμε.
ο Άνθρωπος είναι εικόνα Θεού. αγαπούμε και τον εχθρό μας, αλλά φυλαγόμαστε για την πίστη μας.
πίστη, ελπίδα και αγάπη.

με σεβασμό, Ιωάννης ό Φίλος

--