Τσάμπα περιμένουμε μια γενναία πράξη.

Πολύ θα ήθελα, πολύ, να μάθω τι συμβαίνει.

Γιατί δεν γίνεται αυτό που έχουμε ψηφίσει;

Γιατί μιλούμε για εκλογές;

και νέους νόμους σχετικούς;

για μοιρασιές στις έδρες;

 

Αν είχαμε πολιτικούς να νοιάζονται για το σωστό,

θα βρίσκανε τους τρόπους,

καθώς μιλούν ελληνικά,

να δώσουν στους ανθρώπους,

τροφή, υγεία, παιδεία, και ηθική άξια.

 

Τσάμπα περιμένουμε μια γενναία πράξη,

από ανθρώπους, τόσο δα πολιτικά μικρούς,

που ενώ έχουν παχυλούς μισθούς,

αυτούς που τους ψηφίζουνε,

στην φτώχια τιμωρούνε.

 

 

Ιωάννης Γ. Μιχαηλίδης
Έργον Επικοινωνία
www.MichaelidesPost.Com 2016