Η «Θετική Φωνή» που μιλάει για τα δικαιώματα των οροθετικών

Σύνδεση με την πηγή του άρθρου

 

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος 'Θετική Φωνή' ιδρύθηκε το 2009 με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών, την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του HIV/AIDS, καθώς και τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεών του στην Ελλάδα, όπως και την καταπολέμηση του στιγματισμού που υφίστανται οι συμπολίτες μας που ζουν με τον HIV.

 

Συνέχεια εδώ

 

Ιωάννης Γ. Μιχαηλίδης
Έργον Επικοινωνία
www.MichaelidesPost.Com 2016