Στα 4,4 εκατ. τα κέρδη για Πλαίσιο το 2016

Περισσότερα Άρθρα στην πηγή.Aύξηση εσόδων και μείωση κερδών σημείωσε η Πλαίσιο Computers το 2016. Η εταιρεία ανακοίνωσε ενοποιημένα έσοδα 283 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4% σε σχέση με την προηγούμενη οικονομική χρήση. Tα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 10,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 18%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν κατά 34% φτάνοντας τα 4,4 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι θα διανείμει μέρισμα 1,1 εκατ. ευρώ ή 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Στα έσοδα σημαντική ώθηση έδωσαν οι πωλήσεις υπηρεσιών τηλεφωνίας. Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση των πωλήσεων υπηρεσιών τηλεφωνίας κατά 18% ξεπερνώντας τα 47 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις ειδών γραφείου σημείωσαν επίσης αύξηση κατά 5,4%, φτάνοντας τα 94 εκατ. ευρώ και τέλος οι πωλήσεις ηλεκτρονικών προϊόντων και Η/Υ σημείωσαν οριακή κάμψη (-0,7%) φτάνοντας τα 140 εκατ. ευρώ.

 

Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία, η διοίκηση της επιχείρησης απέδωσε σημαντικό μέρος της υποχώρησής της στην αύξηση του συντελεστή φορολογίας κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες.


Για το 2017, η διοίκηση της Πλαίσιο εμφανίστηκε επιφυλακτική, καθώς όπως σημειώνει η αβεβαιότητα της αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας συνεχίζεται. Η ίδια χαρακτηρίζει ως παράγοντα κόστους και αρρυθμίας των επιχειρήσεων τους περιορισμούς για περισσότερο από 20 μήνες στην κίνηση κεφαλαίων, όπως επίσης και τη συνεχή αύξηση των φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών. «Υπό τα παραπάνω δεδομένα, οποιαδήποτε πρόβλεψη για την εξέλιξη της χρήσης 2017 είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένη».