Συναγερμός 3 στο ενεργειακό σύστημα

Σύνδεση στην πηγή...


Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί ο αγωγός υψηλής πίεσης του φυσικού αερίου, καθώς κεραυνός που έπεσε στην περιοχή της Σταμάτας έχει προκαλέσει βλάβη. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται αρμοδίως ως απολύτως ελεγχόμενη και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά δε συντρέχει κανένας λόγος ανησυχιάς. Ωστόσο όπως προβλέπεται από τον κώδικα το ενεργειακό σύστημα έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού 3 (το υψηλότερο επίπεδο) καθώς από το συγκεκριμένο αγωγό διέρχεται το αέριο που προμηθεύει το κέντρο παραγωγής της ΔΕΗ στο Λαύριο. Ως εκ τούτου είναι υποχρεωτική η κήρυξη του συστήματος σε κατάσταση συναγερμού.

 

Συνέχεια στην πηγή…