12 ερωτήσεις - απαντήσεις για τo Brexit - Αναλυτικά τα βήματα

Σύνδεση στην πηγή...


Aναλυτικό οδηγό με τη μορφή ερωταπαντήσεων για το Brexit και ποια είναι τα επόμενα βήματα μετά την ενεργοποίηση του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε η Κομισιόν.

Αναλυτικά:

Τι είναι το άρθρο 50;

Στο άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζεται η διαδικασία για την αποχώρηση κράτους μέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον το επιθυμεί. Θεσπίστηκε για πρώτη φορά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας το 2007.

Πώς ενεργοποιεί ένα κράτος μέλος το άρθρο 50;

Το κράτος μέλος οφείλει να γνωστοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεσή του να αποχωρήσει. Δεν προβλέπονται συγκεκριμένες απαιτήσεις όσον αφορά τη μορφή γνωστοποίησης.

Τι συμβαίνει μετά την ενεργοποίηση του άρθρου 50;

Η διαπραγμάτευση της συμφωνίας αποχώρησης πρέπει να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνέχεια στην πηγή….