Οι δωρεές και τα δικαιολογητικά που γλιτώνουν φόρους

Το άρθρο στην πηγή...

 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζουν όσοι επικαλούνται δωρεές και άλλες δαπάνες για να γλιτώνουν φόρο, καταγράφει σε εγχειρίδιο που εξέδωσε η ΑΑΔΕ, ενόψει της συμπλήρωσης των δηλώσεων Ε1 για τα εισοδήματα του 2016.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

 

Συνεχίζεται εδώ…

 

© MichaelidesPost.Com®