Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες η υπερκάλυψη του ομολόγου της Μυτιληναίος

Το άρθρο στην πηγή...

 

Ως μήνυμα με πολλούς αποδέκτες θεωρείται από τους αναλυτές της αγοράς η προσφορά για την κάλυψη του ομολoγιακού δανείου της Μυτιληναίος. Η συνολική ζήτηση ανήλθε στα 740,8 εκατ. ευρώ και το βιβλίο προσφορών έκλεισε με το επιτόκιο της έκδοσης να διαμορφώνεται τελικά στο 3,1%, στο κάτω όριο του αρχικού εύρους που είχαν εκτιμήσει οι ανάδοχοι.

 

Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και τη Eurobank Ergasias Α.Ε., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς, διατέθηκαν συνολικά 300.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 300 εκατ. ευρώ.

 

Συνεχίζεται εδώ…

 

 

© MichaelidesPost.Com®